Εταιρεία Πολιτισμού

Εταιρεία Πολιτισμού

Να επιδιώκει την ευτυχία των υλικών και πνευματικών πτυχών όλου του προσωπικού και να συμβάλλει στη βελτίωση και ανάπτυξη του κλάδου της οθόνης.

Company Culture